19361202 - I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn

I laxodlingsanstalten vid Ihre kvarn

har i höst inlagts 9 liter rom av gotländsk havslaxöring. Då det går 10,000 st. romkorn pr liter av ifrågavarande laxöringrom uppgår sammanlagda antalet romkorn till 90,000 st.
Anstalten har legat nere ett par år, men har nu åter kunnat tagas i bruk genom välvilligt tillmötesgående av hushållningssällskapet och ägaren till Ihre gård, dir. A. Dahlbäck, Visby. Man ämnar även anlägga en damm om ett halft tunnland, vari en del av det nykläckta laxynglet skall få väsa till under sommaren, innan det släppes ut på olika platser efter gotlandskasten.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 December 1936
Nr 281