19360602 - Kyrkoherdetjänsten i Lärbro.

Kyrkoherdetjänsten i Lärbro.

På förslag till kyrkoherdetjänsten i Lärbro och Hellvi församlingars pastorat har domkapitel uppsatt kyrkoadjunkterna Josef Hoffman i Visby och Georg Coldemo i Follingbo samt kontraktsadjunkten i Luleå stift Kallas Untamo Päivärinta i nu nämd ordning.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125