19360602 - Bröllop

Bröllop

firades pingstdagen mellan affärsföreståndaren Knut Bernström och fröken Inga Nyström, dotter till posttjänsteman D. Nyström och hans maka. Vigseln förrättades av borgmästaren, varefter brudparet avreste till pensionat Varvsblolm, Klintehamn, där ett 40-tal gäster församlats.
Under angenäm samvaro intogs senare på kvällen middag, varunder brudparet hjärtligen hyllades i tal, sång och musik jämte ett flertal telegram.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125