19360602 - Dödsfall.

Dödsfall.

A lasarettet härstädes avled på annandagens förmiddag efter en längre tids sjuklighet föreståndaren för Lärbro mejeri Axel Ericson i en ålder av 55 år. Han hade under några dagar vårdats å lasarettet.
Han var född den 28 jan. 1881 och bördig från Dalarnas Efter att hava genomgått Bjärka-Säby lantbruksskola och praktiserat som lantbraksskola och praktiserat som lantbruksbokhållare gav han sig in på mejeristbanan. Efter praktik i Danmark och studier vid mejeriskolan på Åtvidaberg var han föreståndare för mejeriet i Karlstorp och kom år 1914 till Lärbro mejeri, vilket han alltsedan dess förestått. Han har under sin vistelse på Gotland också varit aktivt verksam i Gotlands mejeriet förband, där han en tid var ordförande. Vid sitt fråmfälle sörjas han närmast av maka och syskon.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125