19360602 - Ett organisationemöte för Fårö

Ett organisationemöte för Fårö

hade Andelsslakteriet på annandagen anordnat å Fårö för att propagera för anslutning till slakteriföreningen bland lantmännen därute. Slakteriorganisationen klargjordas i ett föredrag av konsulent Bengt Ljunggren, varefter diskussion upptogs i frågan under ledning av folkskollärare J. Herlitz. Direktör Wahlgren lämnade en del upplysningar om slakteriets verksamhet, men de till endast ett tiotal närvarande lantbrukarne förklarade sig ej vara intresserade av, att f. n. taga upp något organisationsarbete i saken, utan ville ställa sig avvaktande.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125