19360602 - En cementeringskurs,

En cementeringskurs,

anordnad av hushållningssällskapet, skulle i dag ha tagit sin början vid Lingvide i Havdhem, men, den har blivit framflyttad till torsdagen. Antalet anmälda är 15 och meningen är att under kursen ge praktisk kunskap i byggande av urinbrunnar och gödselstäder. Ledare för arbetet under kursen bliva ingenjör Holsby och verkmästare Löfstrand från Svenska cementföreningen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125