19360602 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS, 2 juni.
Dödsfall. Annandag pingst avled härstädes f. d. sjökaptenen P. L. Wallin i en ålder av närmare 79 år. Han har en lång sjömannabana bakom sig och har därvid korsat världshaven åtskilliga gånger, tills han för flera år tillbaka slog sig till ro på landbacken. Den gamle, i sin hemsocken högt värderade hedersmannen, sörjes närmast av hustru, dotter samt två söner, den ene hemmansägare vid Ljffride och den andre tiandiande i Bäl.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125