19360602 - Klintehamn.

Klintehamn.
Den 2 juni.

Konfirmation
ägde rum i kyrkan här pingstdagen under ledning av kyrkoherde G. Siöberg. Konfirmandernas antal var 37. Efter vederbörligt förhör riktade sier kyrkoherden i ett stämningsfullt Doch manande tal till de unga, varefter akten i ritualenlig jordning fullföljdes. Därpå vidtoa högmässan, vid vilken kyrkokören medverkade medelst såna. Nästa stiodatt äger nattvardsgång rum i Fröjel kyrka.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125