19360602 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

Två cyklister,
som färdats efter mörkrets inbrott utan lykta, bötade 10 kr. vardera. Tvenne andra personer hade båda åkt på samma cykel, vilket som bekant är förbjudet. De fingo böta 10 kr. per man.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets sjätte sammanträde. Ordf. ordinarie domhavanden.)

Målet om dödsolyckan på Lojstahed
förliden vinter, då vid kullkörningen person skadades till döds, avdömdes nu, varvid svar. B. Rohnström i Linde dömdes till 75 dagsböter å 1 kr., varjämte han skulle ersätta vittneslönerna. De ersättningsanspråk, sam framförts från kärandesidan, lämnades utan bifall.

Kollisionen i Hemse
för en tid tillbaka, varvid en bilist och en motorcyklist läto sina resp. fordon komma i alltför farlig närhet av varandra, slutbehandlades i dag. Rätten ansåg båda förarna lika skyldiga och dömde dem till 25. dagsböter å 2 kr. vardera, varjämte de skulle ersätta vittneslönerna. Bilens förare fick dessutom punga ut med 10 dagsböter å 2 kr. för att avgasningeröret i motorn icke varit i brukbart skick.

För vållande av eldsvådan
i ett stall vid Bertels i Stenkumla dömdes svar. att plikta 75 dagsböter å 1 kr., villkorligt. Dessutom dömdes han att utge 600 kr. i skadeersättning för en häst.

Ogillat
blev ett åtal mot en lantbrukare, som instämts för att ha lämnat felaktiga uppgifter till riksförsäkringsanstalten. Åtalet ansågs icke styrkt.

Brott mot pastöriseringslagen
kostade en mejerska 25 dagsböter å 2 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125