19360623 - Nytt i Fornsalen.

Nytt i Fornsalen.

Grav med 30-årig kvinna sedan 4,000 år.
Gotlands fornsel har fått ett märkligt nyförvärv, en stenåldersgrav, där ett skelett ligger orört, alldeles som det anträffats i jorden. Det har tagits från den stora stenåldersgravplatean vid Västerbjers i Gotham, som mod sina nu konstaterade 40 skilett har fått rangen av att vara den största stenåldersgravplatsen i hela Norden.
Det har givetvis erbjudit många svårigheter att kunna grava ut och transportera skelettet, utan att detta lösgjorts från den närmast kringliggande jorden. Delvis har man fått tillgripa gipsning. Arbetet har skett under ledning av docenten Mårten Stenberger och med biträde av amanuens Jonsson och vaktmästare Johansson vid fornsalen. Nu ligger skelettet emellertid på en förnämlig plats i Fornsalen och erbjuder en synnerligen instruktiv bild av grav, skicket under gånggriftstiden. Graven har nämligen daterats till c:a 2,000 år före Kristus. Men för att vara 4,000 år gammalt är skelettet underbart väl bibehållet. T. o. m. en stenyxa, som ligger vid midjans högra sida har vittrat, men benen äro fullkomligt bevarade.
I jorden kring skelettet påträffas utom yxan en pryl vid midjans vänstra sida och likaledes en pryl ovanför huvudet. Kring halsen ligga ett par vildsvinsbetar, som äro försedda med genomborrningar i spetsarna och som tydligen använts som ett halssmycke. Osteologer, som tagit skelettet i betraktande, ha nämligen också ansett sig kunna fastställa, att detsamma är efter en kvinna — förövrigt en kvinna i 30-årsåldern. Vid midjan ligger även en ornerad krukskärva.
Vi äro övertygade om, att montern med skelettet kommer att tilldraga sig livlig uppmärksamhet bland besökare i Fornsalen. Att märka är, att intet museum i Stockholm har någon liknande sak docent Stenberger har nu blivit ombedd att försöka skaffa ett sådant skelett även till Statens historiska museum. I museet i Lund har man däremot redan förut ett sådant nummer. Det är särdeles tacknämligt, att Gotlands fornsal riktats med denna nya monter och för Gotlands Allehanda har det varit ett nöje att ha kunnat ekonomiskt bidraga till sakens realiserande.Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Juni 1936
Nr 143