19360603 - Landsfiskalerna.

Landsfiskalerna.

Landsfiskal Justus Jakobson i Klintehamn åtnjuter semester fr. o. m. den 4 t. o. m. den 7 juni med t. f. landsfiskalen i Hemse Eric Jonsson som vikarie.
Landsfiskalen Berthil Bonde i Slite har semester fr. o. m. den 2 t. o. m. den 20 juni med e. landskanslisten Paul Carlson som vikarie.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juni 1936
Nr 126