19360604 - Fyrplatserna.

Fyrplatserna.

Lotsstyrelsen har ledigförklarat fyrmästarbefattningarna vid Närs och Stenkyrkehuks fyrplatser. Ansökningstiden utgår den 18 juli. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127