19360604 - Landsbygden. Näs.

 

Landsbygden.

NÄS, 2 Juni.
Ett trevligt bröllop ägde rum fredagen den 29 maj hos herrskapet Lindqvist, Sixarve, då sonen i huset, David Lindqvist, sammanvigdes med fröken Naemi Pettersson från Rangsarve. Klockan tre ställdes färden till kyrkan, där vigseln förrättades av prosten G. Kellström, som i ett varmhjärtat tal lyckönskade de unga. Eftermiddagen svann fort under sång och musik. De unga tu uppvaktades med många presenter och telegram. På kvällen samlades en stor skara för att »se bruds», och brudparet med uppvaktning gick den sedvanliga ronden, företrädda av två av brudgummens morbröder som spelmän, och hyllades då ytterligare med hurrarop, fyrverkeri och »fokets jubel».
Följande tärnor och marskalker uppvaktade: Signe Lindqvist—Arne Pettersson, Vera Pettersson—Sven Jakobsson, Märta Lindqvist—Daniel Pettersson, Signe Mattsson—Erik Jakobsson, Ingebarg Larsson—Helmouth Jakobsson, Karin Jacobsson—Gösta Jacobsson Märta Nilsson—Stig Lingvall. Brudnäbbar voro Alice, Ragnar och Marianne Mattsson. Bruttöverska var fru Agda Pettersson och bruttbonde folkskoll. K. Lindström. Värdskapet utövades på ett synnerligen förtjänstfullt sätt av herrskapet Pettersson, Sigters. Under de båda dagarna förekomma tal av fröken Thyra Wallin, brudgummens fader och bruttbonden. Vi bringa ett hjärtligt tack för de trevliga dagarna vid Sixarve!
L.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127