19360604 - Landsbygden. Kräklingbo.

Landsbygden.

KRÄKLINGBO, 2 juni.
konfirmation förrättades i härvarande kyrka pingstdagen. Konfirmandernas antal var 15. Förutom barnens föräldrar och målsmän hade samlats mycket folk från pastoratets alla tre socknar så att kyrkan var till sista plats fylld av åhörare. Vad som än mera bidrag till att kyrkan blev så väl besökt var att kyrkoherde Thulin nu lämnade sin befattning sunt kyrkoherde inom svenska kyrkan. Annandag pingst var även högmässan sammanlyst till Kräklingbo kyrka som även nu var fullsatt av åhörare varvid kyrkoherden med en gripande predikan ur dagens text även frambar ett avskedstack till sina församlingar, till kyrka- och skolråd samt lärare inom lörsamlingarne.
En högtidlig vigselakt förrättades pingstaftonen i härvarande kyrka i det att tre par då sammanvigdes. Kyrkan, som var festprydd för pingstdagens konfirmander, bidrog till att förhöja stämmngen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127