19360604 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA, 2 juni.
Anga lokalavdelning av G. L. C. hade här den 29 maj årssammanträde under ordförandeskap av lantbrukaren J. Pettersson, Robers. Föregående års räkenskaper förelågo och godkändes utan anmärkning. De visade att föreningen under sin korta tillvaro Ott framåt. Till ordförande omvaldes J. Pettersson, Roten, om till kassör G. Wahlqvist, Anggärda. Även övriga ledamöter i styrelsen omvaldes. Direktör Tryggvesson lämnade en del meddelanden angående rörelsen samt uttalade sin tillfredsställelse över bokalavaterningens resultat. Efter sammanträdets slut inbjödos samtliga till ett gemensamt samkväm hos kassören G. Wahlqvist, Anggårda.
Nederbörd av regn har under natten och i dag fallit här, för växtligheten välkommen. Den uppmätta nederbörden var här 13 mm.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127