19360604 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Södra häradsrätten.

Mot lotteriförordningen
hade en herre vid majtorgdagen i Stånga brutit. Han hade en duk på vilken dan spelande fick lägga en slant hur stor han ville dock minst 10 öre. »Lotteridirektören» lade upp lika mycket. Spelet avgjordes med en tärning. Den spelade fick gissa hur mycket som kom upp, gissade han rätt fick han även »direktörens» satsade pengar, varom inte förlorade han även sina egna. Men nu hade inte »direktören» kommit till tinget, varför han fick »satsa» en hel tia och vid augustisammanträdet skall han vid hämtnings påföljd infinna sig.

Förargelse.
En ung man hade stört friden vid en dansbana på södra Gotland, och då det inte var första gången blev priset nu satt så högt som till 30 riksdaler.Gotlands Allehanda
Torsdagen 4 Juni 1936
Nr 127