19360605 - Hembygdsfesten å Lojsta slott

Hembygdsfesten å Lojsta slott

på midsommardagen kommer i år att få ett mycket rikhaltigt och som vanligt värdefullt program. Detsamma föreligger nu fastställt och innehåller följande:
Spelmanstävling 4 olika klasser med rektor R. Steffen, lärare E. Dalström och Karl Hägg som prisdömare. Den försiggår på förmiddagen kl 10,30-13. Den egentliga festen börjar kl. 2 med musik av Spelmansförbundet in pleto. Hälsningstal hålles av hedersordföranden, landshövding A. E. Rodhe. Efter ytterligare musik av spelmansförbundet håller statsrådet Arthur Enberg högtidstalet. Därefter blir det pristagarnas tur att spela upp sina prisbelönta låtar, varefter prisutdelning äger runt Gotländska folkvisor ur Fredins samling m. fl. sjungas av on damensemble mod pianoackompanjemang av mag. Erland Blomqvist. Ett gutamålskåseri uppläses av föreningens ordförande. Enastående inslag i festligheterna bli Gotlands och Sjuhäradsbygdens körförbunds prestationer, utfärda av cirka 400 sångare och omfattande olika folkvisor. Efter dessa prestationer måste givetvis en kaffepaus följa och under denna förekommer uppvisningar i pärkspel av skolgossar från Sanda, Silte och Viklau folkskolor samt i varp och stångstörtning. Ett hundratal skolbarn från olika skolor sjunga därefter fem skolsånger med ackompanjemang. Skolbarn från Vamlingbo utföra 2- och 3-stämmig sång. Därpå följa uppläsning av eventuella skaldeprov och gutamålsberättelser. Till sist sker uppvisning kadrilj och så allmänt deltagande i ringlakar.
Som synes är programmet, som andra år ej heller varit att förakta, väl hopkommet och torde som vanligt samla folk från när och fjärran. Samtidigt blir det tillfälle att njuta en midsommardag i don härligaste natur, Gotland har att bjuda på. Extratåg på kvällen är påtänkt. Förplägnadsmöjligheter anordnas å Restplatsen.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juni 1936
Nr 128