19360605 - Dödsfall.

Dödsfall.

sitt hem härstädes avled i går sjökaptenen Victor Westberg i en ålder av 77 år.
Den bortgångne var född i När den 24 juni 1859 såsom son till folkskolläraren O. W. Westberg. Han valde sjömansyrket och har under många år varit befälhavare å ångf. Visingsö, som gått i trafik huvudsakligen på routen Stockholm—Linköping. Han har varit bosatt i huvudstaden ända till förliden höst, då han flyttade till Visby. Änkling sedan många år tillbaka sörjes han närmast av tre systrar, nämligen Emilia, f. d. folkskollärarinna i Skaltuna, och Hulda, båda bosatta i Visby, samt Mina, änka efter folkskollärare A. Johansson i Lummelunda. En syster till den bortgångne var gift med handlanden C. A. Hägg härstädes.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juni 1936
Nr 128