19360605 - Landsbygden. Eke.

Landsbygden.

EKE, 2 juni.
Ett s. k. kamratmöte hölls här i söndags med rikt omväxlande program Baptistungdomar frän hela södra Gotland vor° inbjudna och som de flesta tackat och kommit var kapellet till trängsel fyllt Bakom" inbjudningen stod Eke och Gröt- linsbo ungdomsförening. Ledare för högtiden var evangelist H. Nilsson, som un- uer vintern verkat i dessa trakter. Huvudtalare för dagen voro pastorerna I. Lundin, S. Nahlbom och A. Leander. Efter dessa tal bjödos alla ut i det gröna för att dricka kaffe. Efter detta nummer samlades man liter i kapellet, där tolv representanter från olika föreningar framföra hälsningar. Sång utfördes av Hafdhems manskör vilken förfogar över vackra röster. Pred. Sollerman gav en verailierad hälsning och ledde i bön, En vd kicllekt till ungdomsförbundet upptogs, En stämningsfull dag var det och en stämnintull hemfärd genom gröna ängar och marker blev det efteråt.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juni 1936
Nr 128