19360606 - Läkarne.

Läkarne.

Leg. läkaren S. O. Åkesson skall under tre år tjänstgöra sam underläkare vid lasarettets i Skellefteå medicinska avdelning.
Till andre underläkartjänsten vid Oskarshamns lasarett har i andra förlagsrummet uppförts leg. läkaren C. J. Bokström.
Provinsialläkartjänsten i Klintehamn uppehållas 6 juni-81 juli av leg. läkaren E. Ahlherg från Hälsingborg.Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Juni 1936
Nr 129