19360608 - Död. Hilda Petersohn.

Vår kära moder och farmor Änkefru Hilda Petersohn avsomnade lugnt och stilla söndagen den 7 juni i sitt 83:dje levnadsår; sörjd, saknad och i ljust minne bevarad av oss, släkt och många vänner.
Stånga den 8 juni 1936.
Barn.
Barnbarn.

Sv. Ps. 468.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130