19360608 - Lösöreauktion i Boge.

Lösöreauktion i Boge.

Onsdagen den 10 innevarande juni kl. 1 e. m. låter O. Angelöf, Tjölder, genom off. auktion försälja följande lösegendom: diverse fiskredskap, flundrenät, strömminggarn, ryssjuor m. m. Ett parti bräder, fyrkantvirke, takspån, självavläggare m. m.
Betalningsanstånd till 1 sept. 1936 för godkända köpare. Vanligt äganderättsförbehåll.
Boge den 3 juni 1936.
Adolf Löfquist.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130