19360608 - Nykterhetskursen.

Nykterhetskursen.

Till deltagare i centralförbundets för nykterhetsundervisning sextonde allmänna utbildningskurs på Viggbyholm 13 juli-1 aug., har skolöverstyrelsen bl. a. utsett kontorsbiträdet Margit Johansson, Klintehamn.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130