19360608 - Dödsfall.

Dödsfall.

Efter ett långsamt avtynande har i dag änkefru Maria Ihre avlidit härstädes i en ålder av 87 år.
Den bortgångna var född å Skäggs i Vestkinde år 1849 samt dotter till brukspatronen och riksdagsmannen Olof Swebilius i dennes tredje äktenskap med Helena Elin. År 1874 ingick hon äktenskap med sedermera riksbankskarareraren och kamreraren vid Gotlands hypoteksförening Jacques Ihre, vilken avled härstädes år 1900, Den gamla, som framför allt ägnat sig åt sitt hem och sin trädgård och som haft förmånen att ännu långt in i sin sena ålder få bevara en ovanlig vitalitet, sörjes, då hon nu slutat sin långa levnad, närmast av en son, bankdirektör Henrik Ihre härstädes, samt en dotter, fru Hermanna Lange i Västerås, änka efter kronofogden John Lange, och av barnbarn och barnbarnsbarn samt av övrig släkt och av en stor vänkrets.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130