19360608 - Landsbygden. Lärbro.

Landsbygden.

LÄRBRO, 8 juni.
Till gravens frid vigdes på lördagen stoftet efter avlidne mejeriföreståndaren Axel Ericson. Vid samlingen i sorgehuset före sorgeakten höllos tal till den avlidnes minne av pastor Folke Thuresson samt av nämdemannen Carl Berg, vid en senare även uppläste för tillfället författade verser, erinrande om den bortgångnes livsgärning. Jordfästningen förrättades i Lärbro kyrka av pastor Thuresson, som där även höll en tilltalande sorgebetraktelse. Sedan kistan sänkts i graven nedlades en stor mängd kransar och blommor från vänner och yrkeskamrater, däribland från Lärbro mejeriförening, Gotlands läns mejeristförening, styrelsen för Lärbro mejeriförening, Lärbro kontrollförening o. s. v. Till sist lyste officianten frid över giften.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130