19360608 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS, 9 juni.
En högtidlig sorgeakt ägde på söndagen rum i Burs, då stoftet etter avlidne sjökapten P. L. Wallin vigdes till dell sista vilan. Akten inleddes med psalmen »Så skön går morgonstjärnan fram» och därefter sjöng folkskollärare Alex. Stengård »Längtan» av Ekeberg. Officiant var kyrkoherde, G. A. Kronqvist, som höll ett anslående griftetal vid båren och därefter förrättade jordfästningen. Efter densamma sjöngs 484: 4, 5. Till båren hade sänts rikligt av försommarens blomster i ett stort antal kransar.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130