19360608 - Motorföreningens idealfartstävling

Idrott och sport.
Motorföreningens idealfartstävling

igår fick ett idealiskt väder och genomfördes programenligt även om troligen ingen enda lyckades klara sig igenom fällor och försåt på idealtiden. Den oförsynta tävlingaledningen hade nämligen placerat ut icke undre än 35 kontroller och ehuru ännu icke resultatet är färdigt, då man icke resultatet är färdigt, då man icke hunnit gå igenom hela materialet, är det likväl klart, att prickbelastningen blir stor på sina håll - det torde finnas deltagare med mellan 300 och 400 prickar.
Första man startade kl. 6 igår morse och sista man kom till målet på samma plats, vid Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, vid 3-tiden på eftermiddagen i beräknad tid. Idealtartan var konstigt nog satt till 47,5 km. och detta vållade en hel del räknande, som bara det säkert åstadkommit bortåkningar, men där vägförbättringar pågingo eller i tätare bebyggelser skulle farten sättas ned till 25 km. Från starten i Visby körde man först norröver genom Lummelanda och Tingstäde, över Fleringe, Rute, Hellvi och Slite samt därifrån genom Hejnum, Lokrume, Bro, och socknarna närmast Visby till staden, där man vänligast fick 5 min. för bensinpåfyllning. Sedan bar det söderut inre vägen till Klintehanm samt kustvägen genom Eksta och Hablingbo till Hemse, tillbaka över Linde och Fardhem till Bönders, därpå utåt östra Gotland över Buttle och Ala till Kräklingbo samt samt hemåt över Anga, Norrlanda, Ekeby, Fole, Bro, Vestkinde till Visby. Hela vägsträckan måtte 364 km. och kördes utan avbrott med undantag för de 5 minuterna i Visby. Samtliga 12 anmälda startade och tävlingen genomfördes utan några haverier.
Hur det; gått — ja, det får man se när tävlingsledningen får titta närmare på rapporterna från kontrollerna, och därefter återkomma också vi med prislistan.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Juni 1936
Nr 130