19360609 - Svenska folkskolans vänner

Svenska folkskolans vänner

håller sitt vårmöte i Lärbro kyrkskola på lördagen. Mötet kommer att bjuda på ett synnerligen aktuellt föredrag folkskolinspektör Joh:s Linnman, som talar om tillämpningen av den sjuåriga, folkskolan här på Gotland, ett ämne, som intresserar både .skolfolk och andra. Vidare inleder kyrkoherde G. Sjöberg samtal om det nya psalmboksförelaget. Slutligen må nämnas, att mötets deltagare få göra bekantskap med dem fiolspelantlig skolan vid Staplebacke, vars elever komma att medverka vid mötet. Icke blott föreningsmedlemmar utan även andra intresserade äro inbjudna att närvara och här ifrån staden anordnas en busstur, som avgår från Österport kl. 12 på dagen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131