19360609 - Apoteket i Klintehamn.

Apoteket i Klintehamn.

Apotekaren W. Nilsson i Klintehamn har begärt tjänstledighet 1-30 juli med farm. kand. A. Boude som vikarie.Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131