19360611 - Lotsångaren Stockholm

Lotsångaren Stockholm

med lotskapten Jacobsson ombord besökte på tisdagen Gotska Sandön och anlände igår till Östergarnsholm på sedvanlig inspektionsresa till fyrplatserna på Gotland, varvid även fotogen och förnödenheter ordföres till fyrarna. Ångaren fortsätter nu söderut och runt ön.Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 Juni 1936
Nr 133