19360611 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 8 juni.
Bröllop firades i lördags i Vallstena kyrka, då hemmansägaren Arvid Ohlsson, Alvena, sammanvigdes med fröken, Svea Jakobsson. Norrgårda, dotter till hemmansägaren Sigfrid Jakobsson och hans maka. Brudparet inträdde i den med äppelblom och unga björkar smyckade kyrkan under tonerna av Mendelssohns bröllopsmarsch ur »En midsommarnattsdröm»,
Som bruttbonde tjänstgjorde tolkskollärare Löfgren, Vallstena, och som bruttöverska fru Stenhammar, Dalhem. Brudnäbbar voro Irma Olofsson, Sonja Lindkvist, Alice Widin och Anna-Lisa Larsson. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Kerstin Larsson—Henning Jakobsson, Margareta Jakobsson—Karl-Erik Andersson, Elly Larsson—Harry Olofsson, Mary Widin—Uno Larsson, Maja Svensson—Emrich Stenberg, Ester Jakobsson—Karl-Gustav Eriksson, Astrid Thomsson—Tyko Norrby, Berta Andersson—Gustav Larsson, Karin Pettersson—Bertil Nilsson, Stina Pettersson—Ivar Karlsson,
Efter vigseln hyllades brudparet med tal av kyrkoherde Klint och sång av Vallstena kyrkokör, Brudparet uttågade ur kyrkan till tonerna av Mendelssohns Festmarsch ur »Athalia» och åkte under livligt saluterande till bröllopsgården dit brudens förälarar inbjudit ett 50-tal gäster till en i allra bästa mening trevlig fest.
Under kvällens lopp mottog brudparet sedvanliga hyllningar av en stor skara ortsbor.Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 Juni 1936
Nr 133