19360613 - Död. Sven.

Vår käre son oeh broder Sven avled i dag i en ålder av 28 år, 1 m., 21 d. efter ett svårt men tåligt buret lidande; innerligt sörjd och saknad av oss, samt släkt och vänner.
Nors i Västkinde d. 12 juni 1936.
Johanna och Karl Dahlgren.
Syskonen.

Farväl, vår käre Sven
Nu har du kämpat ut.
Ditt lidande har nått ett slut,
Nu får du vila ljuft.
Du var så trött, så matt och svag
Av sjukdom lång och svår,
Men nu du hunnit vilans dag,
Så skönt du sova får.Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135