19360613 - Död. Maria Katarina Elisabet Bogström.

Härmed tillkännagives att min maka och vår moder Maria Katarina Elisabet Bogström, född Sanqvist, stilla och fridfullt avled den 12 juni kl. ½ 6 e. m. i sitt 81 levnadsår; sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Klintehamn den 13 juni 1936.
Jackob Bogström.
Henrik och Emilia Bogström, född Håkansson.
Rebecka Bogström, född Olsson.
Barnbarnen.

 Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135