19360613 - Död. Augusta Karolina Lagerkvist.

Att min älskade maka, vår uppoffrande moder, vår lilla rara farmor Augusta Karolina Lagerkvist ingick i den eviga vilan torsdagen den 11 juni kl. 7 e. m. i en ålder av nära 71 år; djupt sörjd och innerligt saknad av make, barn och barnbarn, släkt och en stor vänkrets samt Stånga Baptistförsamling, har jag den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Stenstugu i Stånga den 11 juni 1936.
Emil Lagerkvist.
Barn och Barnbarn.

De, som önska följa den avlidna till hennes sista vilorum, samlas i sorgehuset tisdagen den 16 juni kl. 1 e. m.Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135