19360613 - Flygtrafiken.

Flygtrafiken.

Militärbefälhavaren har enligt nådigt bemyndigande medgivit att Tingstäde träsk får av A.-B. Aerotransport användas som landnings- och startplats för flygtrafik även i sommar.Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135