19360613 - Fördelning av arméns byggnadsanslag.

Fördelning av arméns byggnadsanslag.

K. m:t har av anslaget till byggnader, övningsfält och skjutbanor för nästa budgetår tilldelat militärbefälhavaren å Gotland 300 kr. till byggnader i Visby, 1,550 till byggnader i Tingstäde, 2000 till befästningar, 25,000 till större reparationer, 3,500 till oförutsedda utgifter och 6,856 kr. till jordbruks- och skogsfastigheter.
Gotlands infanterikår har erhållit 9,300 kr. till underhåll av byggnader i Visby, 300 till landstornisförråd, 2,531 till uthyrningsfastigheter vid Visby och 1,075 kr. till jordbruks och skogsfastigheter.
För Gotlands artillerikår har anvisats ott belopp av 4,100 kr. för derhåll av byggnader i Visby, 400 till byggnader vid Tofta skjutfält 300 till jordbruks- och skogsfastigheter vid Visby och 3,640 kr. till sådana fastigheter vid skjutfältet. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135