19360613 - Inbrottsstölden i Kräklingbo,

Inbrottsstölden i Kräklingbo,

där en tjuv som vi redan i går meddelade berett sig tillträde till handlanden K. G. Svenssons affär, är fortfarande föremål för undersökningar som ledas av landsfiskal R. S. Tigerhielm. Tjuven. har berett sig tillträde med en falsk nyckel, sedan han först petat ur den på insidan av dörren sittande ordinarie nyckeln. Bytet uppgick till 100 kr. i affärens växelkassa samt 430 kr. i postkassan i samma hus.
Något samband med den för några år sedan förövade stölden i Östergarn synes enligt vad landsfiskalen meddelar icke föreligga.Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Juni 1936
Nr 135