19360615 - Alla som hava fordringar

Alla som hava fordringar

eller skulder till O. P. Björkandars sterbhus, Magnuse i Väte, anmodas att senast den 30 innevarande juni i och för boutredning uppgiva dessa till lantbrukaren D. Björkandar, Björksarve, Roma Kloster, Tel. Roma 23 a, eller till undertecknad
Å. D. Gardell,
Ala, Kräklingbo,
Tel. Bjärges 34 b.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136