19360615 - Bröllop

Bröllop

firas i dag mellan tjänstemannen i Skandinaviska kreditaktiebolaget i Stockholm Folke Gyllenram och fröken Alice Törngren, dotter till översten O. M. Törngren härstädes och hans maka, född Neovius.
Vigseln äger rum i Tingstäde kyrka kl. 4 e. m. och förrättas av kyrkoherde Gustaf Olofsson i Stenkyrka. Efter vigseln ge brudens föräldrar middag i sitt hem å Visborgs kungsladugård för ett antal inbjudna gäster. Brudparet avreser i afton härifrån.
Bröllop firades på lördagen i Segfora kyrka mellan fänriken i Gotlands infanterikår Ulf Snöbohm och fröken Margaretha Jonsson, dotter till disponent G. Jonsson och hans maka. Vigseln förrättades av pastor Gustav Kyhlberg. Som kyrkomurskalkar fungerade fänrik Gustav Netzén och fänrik Kurt Ahlfors. Tärnor och marskalkar voro: fröken Saga Vinberg-löitnant Stig Holmbäck, fröken Kerstin Sten Lundberg, fröken Elisabeth Bergenstierna—fänrik Bo Ryds stedt, fröken Maj Odelsjö—med. stud. Johan Löfvenberg, fröken Ulla Ekstrand—fänrik Anders Calissendorff. Som ingångsmarsch spelades Mendelssohns »En midsommarnattedröm». Brudparet lämnade kyrkan vid tonerna av Bröllopsmarschen ur »Lohengrin» under  marskalkernas korsade klingor. Efter vigseln gåvo, brudens föräldrar middag å Strand Hotells festvåning.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136