jarnvagsstation-tingstade-60-talet.jpg

19360615 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

En svår olyckshändelse
inträffade som man torde erinra sig den 14 mars, då en bil, förd av chauffören Isidor Hafdell från Västkinde och med målaren Albin Mårtensson som passagerare, kolliderade med tåget vid järnvägsövergången vid slakteriet. Bilen blev då totalt ramponerad, en av bommarna förstördes och Mårtensson måste föras till lasarettet med underbensbrott. Han kvarligger där fortfarande. Hafdell har nu givit åtalad för att han icke iakttagit nödig försiktighet. Svar. bestred åtalet och ville göra gällande, att järnvägsbommen nedfällts över motorhuven på hans bil just i samma ögonblick som tåget passerade. Vidare påstods, att rött ljus icke visats samt att ringverket icke fungerat. Svar. ansåg, att all skuld till olyckan låg hos Järnvägens förvaltning och personal. Bl. a. borde järnvägsförvaltningen gått i författning om att flytta bommarna, som nu befinna sig 1,70 meter från spåret, till minst 8 meter från detsamma, vilket avstånd är det i lagstadgade. Svar. inlämnade en mängd intyg från olika Personer, som iakttagit, att fällandet av bommarna, ringningen och ljussignalerna vid många tillfällen mankerat på ett eller annat sätt, vilket skulle tyda på, att personalen icke sköter bevakningen ordentligt. Vidare påpekades, att tågen ofta underlåta att ge signal på stadgat 300 meters avstånd från korsningen.
Mårtensson yrkade skadestånd med kr. 1,045:50 plus ersättning för förlorad arbetsförtjänst och lasarettsvård, vilken senare skall preciseras. På åklagarans begäran uppsköts målet 4 veckor för vidare utredning.

De två vildsinta ynglingarna
från Gammelgarn, som den 6 juni ställde till ett uppträde på österväg och sedermera vid nedfärden till polisvakten misshandlade ett par polismän, rannsakades idag. Båda två erkände allt avd som lades dem till last.
Yttrande den 22 juni.

Falskt alarm.
En person hade den 6 maj kl. 10,35 e. m. i fyllan och villan tagit sig före att falskeligen alarmera brandkåren. Yttrande i saken meddelas den 29 dennes.

En bilist,
som parkerat sin bil mitt framför en inkörsport, bötade en tia.

Två fyllerister
bötade vardera 25 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136