19360616 - Landsbygden. Vallstena.

Landsbygden.

VALLSTENA, 14 juni
Konfirmation hölls i går eftermiddag i Vallstena kyrka, då årets konfirmander från Källunge och Vallstena socknar konfirmerades. av sin konfirmationslärare kyrkoherde Axel Klint från Källunge. En stor menighet hade infunnit sig till den enkla men stämningsfulla högtidligheten i den med unga björkar och blomster så vackert smyckade sockenkyrkan.
Som inledning sjöngs psalm 352: 4 v. varefter konfirmationen förrättades enligt sedvanlig ritual. Konfirmandernas antal var denna gång 28. På söndagen hölls nattvardsgång i Vallstena kyrka för konfermander och övriga varvid »Vallstena kyrkokör, högtiden till ära, medverkade med en del körsånger.
Målning av, den nya orgelfasaden, vilken under förra sommaren uppfördes i kyrkan, pågår för närvarande. Arbetet utföres av den kände kyrkomålaren hr Vilhelm Petterson från Stockholm.
Ett härligt sommarväder ha vi på sista tiden hugnats med. Dagstemperaturen har under den senaste veckan vid middagstiden varit uppe vid över 20 gr. i skuggan, vilket haft till följd att växtligheten nu på fälten och i markerna skjutit god fart.
Av de flesta lantmän torde dock regnet vara efterlängtat, ty någon ordentlig rotblöta efter sådden ha vi inte haft härute. En del av de torrare jordarna ha även etter de senaste dagarnas starka värme börjat visa tecken på att de börja lida av torka.
I torsds hördes åskan mullra över Boge och Gothemskusten, himlen var kolsvan och regnet började falla. Men väl inne över landet spredio sig molnen och åskan upphörde.
Betgallringen har nu tagit sin början, i första hand på de här och var rätt så vidsträckta sockerbetsfälten.
Betorna äro dock i år liksom en stor del av vårsådden mycket ojämt uppkommen vilket tydligen har sin orsak i jordlagrets brist på tillräcklig fuktighet vid sådden.Gotlands Allehanda
Tisdagen 16 Juni 1936
Nr 137