19360617 - Epidemirapporten.

Epidemirapporten.

Förste provinaialläkaren med. dr Kurt Bergström rapporterar för förra hälften av juni månad av rödsot 1 fall i Slite och 1 fall i Vallatena samt av mässling 45 fall i hela länet.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138