19360617 - Till spelmanstävlingen å Lojsta slott

Till spelmanstävlingen å Lojsta slott

ha anmält sig 10 spelmän, Av dessa ära en trio, nämligen John Jakobsson, Birger Larsson och Karl Bergsten från Eksta, en duo, nämligen Edvin Levin, Ala, och Nils Kvarnstedt, Buttle, samt fem solister, nämligen Gustaf. Larsson, Lau, Emrik Melander, Lau, Arne Ekdahl, Dalhem, Erik Johansson, Dalhem (f. d. Bäckstäde), och Mauritz Ödahl, Lau.
Av de anmälda numren framgår, att många av de bästa och mest kända gotländska, polskorna, valserna och kadriljena komma att framföras. Själva tävlingen börjar redan 10,30 f. m., då prisbedömningen verkställer av rektor Richard Steffen, folkskollärare Emil Dalström och hr Karl Hägg. Musiknumren komma emellertid att framföras senare under dagen i festprogrammet.
Det finns förhoppningar, att gotlandsspelmännens grand old man, kantor Aug. Fredin, kommer att besöka festen. Han har nämligen, som förut nämts, inbjudits till Gotland under midsommarhelgen av Gotlands körförbund och lovat att om möjligt komma.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138