19360617 - Landsbygden. Stånga.

Landsbygden.

STÅNGA, 17 juni.
Frikyrklig begravning hölls här i går då stoftet efter fru Augusta Lagerqvist, maka till förre garvaren E. Lagerqvist, Stenstu, vigdes till griftero. Gästerna samt medlemmar av Stånga baptistförsamling, vilken den avlidna tillhört i 46 år, samlades först i hemmet vid Stenstu, där en andaktsstund hölls då pastor O. Hansson talade över Uppb. 14: 13. Vid den öppna griften på kyrkogården talade pastor Alg. Leander från Havdhem över orden i Ebreerbrevet: »Här hava vi ingen varaktig stad utan söka det tillkommande» samt förrättade jordfästningen efter frikyrklig ritual. Pastor O. Hansson frambar en sista hälsning från församlingen och dessutom talade den avlidnes make samt tvenne söner och skohandl. A. Wahlgren från Visby, varjämte verser upplästes. En rik blomsterskörd hade ägnats den dödes minne.Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138