19360618 - Sammanlysning av gudstjänster.

Sammanlysning av gudstjänster.

Kyrkoherde K. A. Videgren i Västkinds har erhållit tillstånd att söndagarna den 21 och 24 dennes sammanlysa gudstjänsterna i pastoratet till två av pastoratets kyrkor.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139