19360618 - Till ledamöter av länsprövningsnämden

Till ledamöter av länsprövningsnämden

för årets taxeringar har Länsstyrelsen utsett landstingsmannen K. F. Söderdahl i Visby, tullförvaltaren K. Berggren i Visby, lantbrukaren C. Törnvall i Björke, folkskolläraren Olof Bolin i Stenkyrka, järnarbetaren H. Sedéll, Slite, landsfiskalen Thure Holmqvist i Visby, fiskaren A. Östergren i Kattbammarsvik, lantbrukaren Reinh. Kahlström i Atlingbo, direktören A. Thorén i Stånga och lantbrukaren Anton Jakobsson, Bölske i Eke.
Till suppleanter ha utsetts tullkontoristen J. G. V. Ahlberg i Visby, folkskolläraren Axel Hejdenberg i Fole, lantbrukare Olof Olofsson, Björnungs i Lokrume, och Malkus Andersson i Eksta, samt handlanden Einar Broander i Havdhem.
Besvär skola vara ingivna till länsstyrelsen senast före klockan 12 på dagen den 15 nästkommande juli.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139