19360618 - Styrmansexamen

Styrmansexamen

har avlagts vid navigationsskolan i Kalmar av Herbert Du Rietz från Fårö.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139