19360618 - Ungsvenskt semesterläger på Gotland.

Ungsvenskt semesterläger på Gotland.

Med början den 2 juli komma Ungsvenskarna, högerns ungdomsrörelse, att öppna semesterläger i Burgsvik.
Ledare för lägret blir Ungsvenskarnas distriktsordförande i Norrbotten, folkskollärare Yngve Åström. Det är första gången Ungsvenskarna ha förmånen av att ha en samlingsplats som denna. Vistelsen i BurgsVik skall säkerligen ytterligare befästa samhörighetskänslan inom rörelsen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139