19360619 - Anbud

Anbud

grävningsarbetet samt nedläggning av rör för avledning av vatten från Stånga nya kyrkogård cirka 284 m. åt sydväst mot en där befintlig kanal ingivas till kyrkorådet i Stånga, senast den 27 juni 1936. Rör samt pålningsvirke tillhandahållas av rådet. Arbetet skall vara utfört senast den sista augusti detta år.
Närmare underrättelser lämnas av undertecknad.
Stånga den 8 juni 1936.
G. A. Kronqvist,
kyrkorådets ordförande.
Tel. Burs n:r 1.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140