19360619 - Stor auktion i Hogrän.

Stor auktion i Hogrän.

Fredagen den 26 juni kl. 10 f. m. låter Gottfred Larsson, Bössegerda, i anledning av gårdens försäljning och upphörande med jordbruket genum offentlig auktion avyttra samtliga kreatur och redskap, varav nämnas: Kreaturs 3 st. arbetshästar, därav 1 fölsto med stoföl, en vallack 2 år, 1 stoföl 1 år, 4, st. goda mjölkklor, 2 kvigar och 2 tjurar. Nötkreaturen reaktionsfria. 4 st. utegångsfår med ungar, höns. Maskiner ooh redskap: Självbindare, slåttermaskin, radsåningsmaskin 21 bilars med frölåda, bet- och rovfrösåningsmaskiner, guanospridare, hackelsemaskin, 2 kultivatorer, ogräs-, krokpinne och slätharvar, ring- och Cambridgevältar, 3 st. arbetavagnar, 2 lastdragare, lastvagn, 1 ny tvåhjulig kärra, vindmaskin, svinburar, skållbing, 2 foderhäckar, 3 sättare därav en ny för betor, 3 vändplogar, 2 st. skumplog, flera spetsplogar, 2 par arbetskälkar, kalk-rack med vurst och sitsar, mullfösa, 2 hästhackor därav en tvåradig med chilesaltspridare, 2 betlossare därav en ny, 3 par selar, 2 rov- skärningsmaskiner, 3 st. transportflaskor, diverse handredskap, nerfäll m. m. Möbler s salsbord och andra bord, en bättre vit möbel, 3 st. soffor, stolar, sängar, skänk, symaskin, 2 st. kaminer, 1 trädgårdsmöbel, diverse laggkärl, diskbänk, gardinstänger, mattor, radio m. m., m. m.
Betalningsanstånd till den 1 juli 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Elof Hansson. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140